HJEMMEVÆRNET | NORDSJÆLLAND
Major Henrik Dyhrfjeld
Distriktschef
Hjemmeværnet | Nordsjælland

KOMPAGNICHEF

”Våbenskjoldet overrækkes i anledning af Kaptajn Lars Pries afgang som chef for Hjemmeværnskompagni 9310 Hillerød og tiltrædelse som chef for Hjemmeværnsspecial-kompagni 9305 Nordsjælland.

Skjoldet gives som anerkendelse af og tak for den store indsats som Lars Pries har ydet som chef for Hjemmeværnskompagni 9310 samt det store arbejde som han på det seneste har udført omkring forberedelserne med oprettelse af hjemmeværnsdistriktets nye specialkompagni.

Lars Pries store arbejdsindsats er ikke mindst kendetegnet ved hans store engagement.

Samtidigt ønskes held og lykke fremover med den nye funktion og arbejdet med opstilling af det nye specialkompagni.

Våbenskjoldet “Velox et acer” tildeles af Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland til enkelt personer eller myndigheder, som hjemmeværnsdistriktet finder har gjort sig særlig fortjent til en synlig påskønnelse eller tak”.