Major Kenneth Schytte Myrup
Major Kenneth Schytte Myrup
Distriktschef
Hjemmeværnet | Nordsjælland

LEDENDE INFORMATIONSOFFICER

“Lars Pries har siden november 2016 virket som frivillig leder af Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland informationstjeneste med særdeles tilfredsstillende resultater.

Informationselementet og dermed Lars har ansvaret for koordination af intern og ekstern marketing, information og kommunikation, informations- og hvervearrangementer samt facilitering af optagelsen af nye medlemmer til Hjemmeværnet.

Lars har haft projektansvar for cirka 20 informations- og kommunikationsmedarbejdere i distriktets frivillige struktur. Lars har strategisk bundet en ikke homogen gruppe sammen om at levere højkvalitetsprodukter.

Lars har opbygget distriktets platforme af sociale medier. Facebook og Twitter er blevet naturlige kommunikationsveje og opbygning og anvendelse danner skole i Hjemmeværnets struktur.

Lars har koordineret adskillige mindre samt et større informationsarrangement med stor effekt i form af sammenhængskraft internt og stor udbredelse af kendskab overfor borgerne i det meste af Nordsjælland.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland er særdeles tilfreds med Lars hidtidige tjeneste og ser frem til mange års tjeneste som frivillig og som frivillig leder af distriktets informationstjeneste”.